Активности

 • Ден на пожарникарите 2024

  По повод 20-ти Мај – Денот на пожарникарите во Република Македонија, денес дечињата од ЈОУДГ “Рахилка Гонева” Свети Николе беа во посета на нашата противпожарна станица каде што имаа прилика…

 • Показна вежба „Евакуација во случај на пожар и ракување со ПП апарат“ – Лозово 2024 г.

  На ден 16.04.2024 година, беше спроведена показна вежба „Евакуација во случај на пожар и ракување со ПП апарат“ во ООУ „Методи Митевски Брицо“, општина Лозово. Воедно беа образложени превентивните мерки за…

 • Посета на ученици од ООУ „Гоце Делчев“ – Свети Николе

  Денес во посета на нашата противпожарна станица ни беа ученици од ОOУ „Гоце Делчев“. На денешната посета беа запознаени со професијата Пожарникар-спасител, со какви ПП возила располагаме и каква техничка…

 • Посета на ученици од ООУ „Кирил и Методиј“ – Свети Николе

  Денес во посета на нашата противпожарна станица ни беа дел од учениците од 7-мо одд од ООУ „Свети Кирил Методиј“. На денешната посета беа запознаени со професијата Пожарникар-спасител, со какви…

 • Да ги заштитиме нашата животна средина, животинскиот и растителен свет !!!

  Поради необично високите температури за овој период од годината, ТППЕ Свети Николе интервенираше на триесетина настанати пожари на отворен простор, односно запалени пасишта, стрништа, трска, грмушки и друго. Па поради…

 • Заминување во пензија на Марјанчо Панев

  Денес, во просториите на противпожарната станица се одбележа заминувањето во пензија на Марјанчо Панев – Командир на одделение, по 36 години во противпожарната служба. Голема благодарност за се што има…

 • Нова опрема за потребите на ТППЕ Свети Николе

  Денеска, во просториите на противпожарната станица беше предадена нова противпожарна опрема обезбедена преку проектот „Пост-КОВИД: Општините како двигатели за одржливиот развој“. Станува збор за проект за меѓуопштинска соработка помеѓу Свети…

 • Набавка на ново теренско возило

  После 3 децении, денес, Територијалната противпожарна единица Свети Николе го обнови својот возен парк со 1 теренско возило преку сопствени финансиски средства на општината, кое ќе се користи за побрз…

 • Презентација на новата на работна униформа

  Денес, 23.11.2023г. во просториите на противпожарната станица беше доставена комплет работна униформа.  Благодарност до сите учесници за подобрување на условите во противпожарната единица.

 • Втора работна посета во Англија, Велика Британија

  (25.10.2023) Како продолжение на претходната работна посета во Мај 2023г, но и долгогодишна соработка со здружението “Операција Флоријан” од Велика Британија, двајца наши пожарникари се во посета на новата противпожарната…

Следете нѐ на Фејсбук

Opstina Sveti Nikole
Opstina Lozovo