Показна вежба „Евакуација во случај на пожар и ракување со ПП апарат“ – Лозово 2024 г.

На ден 16.04.2024 година, беше спроведена показна вежба „Евакуација во случај на пожар и ракување со ПП апарат“ во ООУ „Методи Митевски Брицо“, општина Лозово. Воедно беа образложени превентивните мерки за заштита од пожари во домот и во училиште, бројот на итните служби и беше презентирана дел од опремата која се користи при интервенции.

Следете нѐ на Фејсбук

Opstina Sveti Nikole
Opstina Lozovo