Презентација на новата на работна униформа

Денес, 23.11.2023г. во просториите на противпожарната станица беше доставена комплет работна униформа. 
Благодарност до сите учесници за подобрување на условите во противпожарната единица.

Следете нѐ на Фејсбук

Opstina Sveti Nikole
Opstina Lozovo