Показна вежба по повод „20-ти Мај – Денот на пожарникарите“

На ден 20.05.2022 г  во кругот на поранешната фабрика „Југотутун“ , привремен противпожарен дом на ТППЕ, се спроведе показна вежба – гасење на пожар во објект, по повод 20-ти Мај – Денот на пожарникарите во Македонија. На вежбата присуствуваа децата од ЈОУДГ „Рахилка Гонева’ Свети Николе.

Следете нѐ на Фејсбук

Opstina Sveti Nikole
Opstina Lozovo