Ден на пожарникарите 2022

На ден 20.05.2022г. (петок) по повод Денот на пожарникарите се спроведе показна вежба каде што присуствуваа децата од ЈОУДГ  “Рахилка Гонева” Свети Николе. По вежбата се одржа дефиле низ градот со ПП возилата.

Следете нѐ на Фејсбук

Opstina Sveti Nikole
Opstina Lozovo