Заминување во пензија на Марјанчо Панев

Денес, во просториите на противпожарната станица се одбележа заминувањето во пензија на Марјанчо Панев – Командир на одделение, по 36 години во противпожарната служба.
Голема благодарност за се што има постигнато во сите овие години.
 
Среќни пензионерски денови!
 

Следете нѐ на Фејсбук

Opstina Sveti Nikole
Opstina Lozovo