Посета на ученици од ООУ “Гоце Делчев’ Свети Николе

Противпожарните апарати и нивната намена е наставна содржина која се изучува по предметот Природни науки во VI одделение. По тој повод учениците од овие одделенија заедно со предметниот наставник Татјана Крстева Панева, на ден 02.10.2022 г. остварија посета во просториите на новата противпожарна станица Свети Николе каде одблизу се запознаа со противпожарните апарати и нивната намена.

Следете нѐ на Фејсбук

Opstina Sveti Nikole
Opstina Lozovo